Menu
Количка

Общи условия

1. Цел

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. “Нико Мотор“ ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. Задължение на потребителите е да се уведомяват за общите условия.

„ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в nikomotor.com или използва услугите със свободен достъп.

Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки потребител. Всеки потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на уеб сайта, от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на потвърдена поръчка – до нейното изпълнение и заплащане.

2. Права и задължения на "Нико Мотор“ЕООД 

Съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите ние от "Нико Мотор“ЕООД сме длъжни да предоставим свободно на потребителите следната информация:

 1. Име и адрес на доставчика - "Нико Мотор“ЕООД, гр. Благоевград 2700, бул.“Димитър Солунски“ 16.

 2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

 3. Цената на стоките е изписана с ВКЛЮЧЕН ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

 4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, можете да видите в раздел "Доставка".

 5. "Нико Мотор“ЕООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с потребителите.

 6. Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани в раздел „Доставка”.

 7. Начините и процеса на плащане са описани в раздел „Плащане”

 8. Право на отказ от стоката - всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, че е във вида в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на "Нико Мотор“ЕООД, от който е изпратена. "Нико Мотор“ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 30 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя. При явно несъответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от30 дни от получаване на върнатата стоката и ненарушаване на търговския й вид и опаковка или при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената.

има право едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта предназначен за електроннa търговия www.nikomotor.com

„Нико Мотор“ЕООД има право да променя технологията и дизайна на сайта и предоставяните услуги без предварително известяване.

„Нико Мотор“ЕООД не гарантира, че потокът от информация от и към електронна информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети лица.

Фирмата доставчик не гарантира по никъкъв начин верността, пълнотата и актуалността на информацията в сайта. Въпреки старанието си, обемът информация е голям и е възможно допускане на липси и неточности, за които не носим отговорност.

Лицата заети с поддръжка на интернет сайта за електроннта търговия имат право да

наблюдават всички коментари на потребителите и да ги премахват или модофицират, когато те нарушават действащото законодателство на територията на Република България, съдържат обиди, нецензурни изрази, представляват директна и непозволена реклама, съдържат заблуждаваща информация.

При посочен неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „Нико Мотор“ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 

„Нико Мотор“ЕООД се задължава да потвърди наличностите на поръчаните артикули или да откаже поръчаната стока в приемлив срок.

3. Права и задължения на потребителите на www.nikomotor.com

Потребителят има право да ползва услугите на www.nikomotor.com в съответствие с изискванията на настоящите общи условия.

Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

Всеки регистриран потребител има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до nikomotor1@abv.bg

Право да публикуват мнения и коментари в рамките на сайта имат само регистрирани потребители.

Клиентът(потребителят) се задължава да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; да плати цената на стоката според условията описани в информация за доставка и плащане на стока; да заплати разходите по доставката според условията описани в информациа за доставка и плащане на стоки; да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

Потребителят има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения и преглед;

 • Цената, която потребителят следва да заплати в момента на получаване на стоката, не съответства на дължимата цена;

4.Правила за използване на сайта

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

В страниците на интернет сайта е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. „Нико Мотор“ЕООД не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията.

Препратки към други интернет сайтове собственост на трети лица. Наличните препратките от този сайт към сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. nikomotor.com не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин nikomotor.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

5. Защита на личните данни

Предоставянето на лични данни в рамките на сайта nikomotor.com е необходимо за оформяне и изпращане на поръчките. Отказът на потребителя да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрацията в системата и поръчка.

nikomotor.com няма да разпространява лични данни на потребителите сред трети физически или юридически лица по никакъв повод, с изключение на предвидените в действащото законодателство на Р. България, случаи.

А именно, когато:

 • Е получил съгласие от потребителя при регистрация в сайта или на по късен етап;

 • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установени процедури;

 • В други посочени в закона случаи.

„Нико Мотор“ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

6. Продукти и наличности

Потребителите на bobimx.com поемат всички рискове от използването на системата. Предложената на сайта информация има за цел единствено да улесни потребителите. Никаква част не трябва да се приема за безусловно вярна или в качеството на официална препоръка за използване на определен продукт или марка.

Публикуваната в сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. „Нико Мотор“ЕООД допуска разминаване между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

Поръчките ще бъдат изпълнявани при наличност на съответните продукти в склада на „Нико Мотор“ЕООД.

В случай, че някой от продуктите не е наличен, ще се свържем с Вас в срок от седем дни от датата на потвърждение на поръчката, за да Ви предложим алтернативен продукт и да Ви информираме за очакваната доставка на поръчания от Вас продукт.

7. Цени

Цените обявени в nikomotor.com са в български лева за единична бройка.

Обявените цени не включват цената на доставката. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно със стойността на стоката.

Всички цени са с включен 20% ДДС.

„Нико Мотор“ЕООД си запазва правото да променя цените, обявени чрез електронния магазин, по всяко време по собствена преценка без предварително уведомяване. В случай на промяна на цената, потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока.

8. Поръчка

Поръчка може да направите само след предварителна регистрация.

Процесът на регистрация е максимално улеснен.

За целта е необходимо да посочите в полетата избрано от вас уникално потребителско име, парола за достъп, двете си имена, e-mail, телефон за връзка, населено място и адрес. Данните са необходими за последващо осъществяване на поръчката. Посочените данни трябва да бъдат точни.

Процесът на поръчка се състои от няколко лесни стъпки:

 • първо изберете желания от Вас продукт със съпътстващите го характеристики – цвят и рамер;

 • прибавете го във вашата количка чрез натискане на бутона „Купи”;

 • продуктът ще бъде отбелязан във вашата количка.

 • след като приключите с избора на стоки може да поръчате като изберете „Поръчай”

 • ще видите отбелязаните продукти във вашата количка заедно с техните характеристики и количество.

 • за да продължите натиснете „Напред”. В полето за доставка може да промените адреса за доставка. Ако желаете продукта да бъде доставен до офис на транспортната фирма „Еконт Експрес”, моля да го посочите в полето „Допълнителни коментари”. За да приключите поръчката трябва да отбележете, че сте съгласни с общите условия.

 • след приключване на процеса на поръчване ще видите номера, под който е заведена вашата поръчка и как може да следите нейния статус.

Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и nikomoto.com

Посочването на непълни или неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва nikomotor.com с изпълнение. В тези случаи лицето, направило поръчката, отговаря за всички разходи извършени от nikomotor.com във връзка с това, включително, но не само евентуален опит за доставка.

След постъпване на поръчката, член на екипа на nikomotor.com ще се свърже с Вас за допълнителни уточнения и потвърждаване.

Поръчаните от Вас стоки ще бъдат доставени на посочения от Вас адрес от куриер, а плащането ще се осъществи чрез наложен платеж.

9. Плащане

Плащането на поръчаните стоки се осъществява единствено и само чрез наложен платеж.

Разходите по доставката се поемат изцяло от Потребителя.

10.Доставка

Доставката на стоките се осъществява чрез фирма „Еконт Експрес”.

За цените на техните услуги може да получите информация от тук: Еконт калкулатор

Информация за офисите на „Еконт Екпрес” в страната:

Еконт офиси

Продуктите, поръчани чрез nikomotor.com, ще бъдат доставени на посочения от Потребителя адрес. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, bobimx.com се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. В тези случаи, потребителят дължи заплащане на направените разходи за доставка и връщане на стоката обратно на доставчика. 

Към момента доставки се извършват само на територията на Р. България.

Препоръчваме Ви, при получаване на доставката, да проверите незабавно съдържанието на пратката за липси и щети и да ни уведомите за такива възможно най-скоро на email: nikomotor1@abv.bg

11. Рекламация и връщане

Потребител, поръчал стока чрез nikomotor.com и получил същата с куриер, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като тя вече му е доставена, само в един от следните случаи:

- при транспортитането стоката или нейната опаковка са повредени;

- доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;

Безплатна доставка
за поръчки над 200лв.
Опция за връщане
или замяна
Качество и цена
Специални цени
За редовни клиенти
Този сайт използва бисквитки, за да предложи на потребителите по-добър начин за пазаруване. С ползването на страницата ние приемаме, че се съгласявате.